Βιολογική Καλλιέργεια

biophelia_photo

Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της βιολογικής παραγωγής είναι η χρήση ουσιών και η άσκηση πρακτικών μεθόδων οι οποίες συμβάλουν στην οικολογική ισορροπία του φυσικού συστήματος.
Η οικολογική γεωργία είναι ένα σύστημα διαχείρισης βιολογικής παραγωγής το οποίο προάγει και δυναμώνει τη βιοποικιλότητα, το βιολογικό κύκλο και την εδαφική οργανική δραστηριότητα. Βασίζεται στην ελάχιστη χρήση εισροών στο κτήμα και πραγματοποιεί καλλιεργητικές μεθόδους οι οποίες επαναφέρουν, διατηρούν και ενδυναμώνουν την οικολογική αρμονία.
”Organic, Biologic, Ecologic, Bio, Eco”  είναι ο τρόπος επισήμανσης ο οποίος ορίζει ότι το προϊόν που φέρει το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό έχει παραχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91.

Εξ ορισμού στη βιολογική γεωργία δεν χρησιμοποιούνται επιβλαβή χημικά σκευάσματα τα οποία μπορεί να μολύνουν το φυσικό περιβάλλον, τα εδάφη, και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η βιολογική γεωργία αναπληρώνει και συμβάλλει στη διατήρηση των υγιών και εύφορων εδαφών, πλούσιων σε βιολογικά συστατικά. Σε ευρύτερες περιοχές με βιολογικές καλλιέργειες αναπτύσσονται και επιβιώνουν έντομα, φυτά και ζώα, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

  • Σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού στα περισσότερα κράτη της ΕΕ και των ΗΠΑ έχει αγοράσει πρόσφατα ένα προϊόν βιολογικής παραγωγής.
  • Τα 35 δις ευρώ άγγιζε το 2006 η παγκόσμια αγορά βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το Organic Trade Food
  • Υπάρχουν16.433 επιχειρηματίες που ασκούν τη βιολογική γεωργία σε 2.880.625στρέμματα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2005)

Η επισήμανση κάποιων προϊόντων ως ‘φυσικά’ δεν σημαίνει ότι είναι και πιο υγιεινά.
Ενώ τα ‘βιολογικά’ προϊόντα είναι ελεγχόμενα σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής τους, από την παραγωγή έως την κατανάλωση, τα ‘φυσικά’ δεν ελέγχονται και ούτε πιστοποιούνται. Δεν τα διέπει κανένα πρότυπο πιστοποίησης, δεν τα ελέγχει κανένας ελεγκτικός φορέας και στην παραγωγική τους διαδικασία δεν γίνεται ουδεμία αναφορά σχετικά με τη χρήση χημικών ουσιών, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων, συντηρητικών, βελτιωτικών κλπ.